แพคเกจเว็บไซต์ N-POST


3,000฿

ทำเว็บไซต์แพคเกจ Bronze

ฟังก์ชั่นสนับสนุน : หน้าเว็บไซต์ไม่เกิน 5 หน้า,ออกแบบรูปภาพสไลด์ 2 รูป ฟรี! , ระบบความปลอดภัย SSL ฟรี! , ภาษาที่ใช้พัฒนา HTML5......

รายละเอียดแพคเกจ ซื้อแพคเกจ

7,000฿

ทำเว็บไซต์แพคเกจ Silver

ฟังก์ชั่นสนับสนุน : หน้าเว็บไซต์ไม่เกิน 10 หน้า,ออกแบบรูปภาพสไลด์ 5 รูป ฟรี! , ระบบความปลอดภัย SSL ฟรี! , ภาษาที่ใช้พัฒนา HTML5......

รายละเอียดแพคเกจ ซื้อแพคเกจ

15,000฿

ทำเว็บไซต์แพคเกจ Gold

ฟังก์ชั่นสนับสนุน : หน้าเว็บไซต์ไม่เกิน 15 หน้า,ออกแบบรูปภาพสไลด์ 5 รูป ฟรี! , ระบบความปลอดภัย SSL ฟรี! , ภาษาที่ใช้พัฒนา PHP7 ,มีระบบ Admin......

รายละเอียดแพคเกจ ซื้อแพคเกจ

27,000฿

ทำเว็บไซต์แพคเกจ Platinum

ฟังก์ชั่นสนับสนุน : ระบบ E-Commerce ,ระบบ POST , ออกแบบรูปภาพสไลด์ 10 รูป ฟรี! , ระบบความปลอดภัย SSL ฟรี! , ภาษาที่ใช้พัฒนา PHP7 And My SQL,มีระบบ ......

รายละเอียดแพคเกจ ซื้อแพคเกจ

50,000฿

ทำเว็บไซต์แพคเกจ Diamond

ฟังก์ชั่นสนับสนุน : ระบบ E-Commerce ,ระบบ POST ข้อมูลไม่จำกัด, ระบบความปลอดภัย SSL ฟรี! , ภาษาที่ใช้พัฒนา PHP7 And My SQL,มีระบบ Admin Support......

รายละเอียดแพคเกจ ซื้อแพคเกจ